J126.jpg

J127.jpg  

這是一段相戀了十年的故事....你會花多久的時間來談一場戀愛呢?你又會花多久的時間來確定你愛的這個人即將會是你一生的伴侶呢?這當中有太多太多的變數了,可是這一天我所遇到的這一對新人卻似忽把十年當一日,把人生最保貴最青春的時間都花在對方身上了,而事實證明是對的,他們彼此都將人生最好的部份投注在彼此,努力的經營,一昧的相愛,我想這樣的愛情故事還不夠動人嗎?

這又是一個好棒的愛情故事....讓我們一起來祝福他們吧!!

Photograph by Hagar

 

J01.jpg

J02.jpg

J03.jpg

J04.jpg

J05.jpg

J06.jpg

J07.jpg

J08.jpg

J09.jpg

J10.jpg

J11.jpg

J12.jpg

J13.jpg

J14.jpg

J15.jpg

J16.jpg

J17.jpg

J18.jpg

J19.jpg

J20.jpg

J21.jpg

J22.jpg

J23.jpg

J24.jpg

J25.jpg

J26.jpg

J27.jpg

J28.jpg

J29.jpg

J30.jpg

J31.jpg

J32.jpg

J33.jpg

J34.jpg

J35.jpg

J36.jpg

J37.jpg

J38.jpg

J39.jpg

J40.jpg

J41.jpg

J42.jpg

J43.jpg

J44.jpg

J45.jpg

J46.jpg

J47.jpg

J48.jpg

J49.jpg

J50.jpg

J51.jpg

J52.jpg

J53.jpg

J54.jpg

J55.jpg

J56.jpg

J57.jpg

J58.jpg

J59.jpg

J60.jpg

J61.jpg

J62.jpg

J63.jpg

J64.jpg

J65.jpg

J66.jpg

J67.jpg

J68.jpg

J69.jpg

J70.jpg

J71.jpg

J72.jpg

J73.jpg

J74.jpg

J75.jpg

J76.jpg

J77.jpg

J78.jpg

J79.jpg

J80.jpg

J81.jpg

J82.jpg

J83.jpg

J84.jpg

J85.jpg

J86.jpg

J87.jpg

J88.jpg

J89.jpg

J90.jpg

J91.jpg

J92.jpg

J93.jpg

J94.jpg

J95.jpg

J96.jpg

J97.jpg

J98.jpg

J99.jpg

J100.jpg

J101.jpg

J102.jpg

J103.jpg

J104.jpg

J105.jpg

J106.jpg

J107.jpg

J108.jpg

J109.jpg

 

 

J110.jpg

 

 

J111.jpg

 

 

J112.jpg

 

 

J113.jpg

J114.jpg

J115.jpg

J116.jpg

J117.jpg

J118.jpg

J119.jpg

J120.jpg

J121.jpg

J122.jpg

J123.jpg

J124.jpg

J125.jpg

J126.jpg

J127.jpg

 

 

HAGAR’S EYES © 婚禮攝影/影像記錄
攝影師: Hagar Chen / 陳宗益
Tel: 0963-189978
Mail: hagar@pchome.com.tw , kidking1975@gmail.com
作品:http://kidking1975.pixnet.net/blog

 

服務說明&報價: http://kidking1975.pixnet.net/blog/post/29371936

 

 

 

文章標籤
創作者介紹
創作者 Hagar 的頭像
Hagar

HAGAR'S EYES婚禮攝影

Hagar 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()