RA149.jpg

RA150.jpg

       人生最幸福的事情莫過於找到一個興趣與你相同的伴侶,因為興趣相同所以想做的事也必定相同,這樣一來,一起生活一起過日子,真棒~而今Hagar就是要來記錄這樣一對興趣相同的新人,Hagar看著他們一起打球,然後互相記錄下對方的身影,真的好甜,真的好幸福~~這是屬於信誠&玲睿的文定婚禮記錄,且讓我們一起來回味那一天的美好,且讓我們一起來感受當天的幸福滋味....

祝福他們~

Photograph by Hagar 2016

RA01.jpg

RA02.jpg

RA03.jpg

RA04.jpg

RA05.jpg

RA06.jpg

RA07.jpg

RA08.jpg

RA09.jpg

RA10.jpg

RA11.jpg

RA12.jpg

RA13.jpg

RA14.jpg

RA16.jpg

RA17.jpg

RA18.jpg

RA19.jpg

RA20.jpg

RA21.jpg

RA22.jpg

RA23.jpg

RA24.jpg

RA25.jpg

RA26.jpg

RA27.jpg

RA28.jpg

RA29.jpg

RA30.jpg

RA31.jpg

RA32.jpg

RA33.jpg

RA34.jpg

RA35.jpg

RA36.jpg

RA37.jpg

RA38.jpg

RA39.jpg

RA40.jpg

RA41.jpg

RA42.jpg

RA43.jpg

RA44.jpg

RA45.jpg

RA46.jpg

RA47.jpg

RA48.jpg

RA49.jpg

RA50.jpg

RA51.jpg

RA52.jpg

RA53.jpg

RA54.jpg

RA55.jpg

RA56.jpg

RA57.jpg

RA58.jpg

RA59.jpg

RA60.jpg

RA61.jpg

RA62.jpg

RA63.jpg

RA64.jpg

RA65.jpg

RA66.jpg

RA67.jpg

RA68.jpg

RA69.jpg

RA70.jpg

RA71.jpg

RA72.jpg

RA73.jpg

RA74.jpg

RA75.jpg

RA76.jpg

RA77.jpg

RA78.jpg

RA79.jpg

RA80.jpg

RA81.jpg

RA82.jpg

RA83.jpg

RA84.jpg

RA85.jpg

RA86.jpg

RA87.jpg

RA88.jpg

RA89.jpg

RA90.jpg

RA91.jpg

RA92.jpg

RA93.jpg

RA94.jpg

RA95.jpg

RA96.jpg

RA97.jpg

RA98.jpg

RA99.jpg

RA100.jpg

RA101.jpg

RA102.jpg

RA103.jpg

RA104.jpg

RA105.jpg

RA106.jpg

RA107.jpg

RA108.jpg

RA109.jpg

RA110.jpg

RA111.jpg

RA112.jpg

RA113.jpg

RA114.jpg

RA115.jpg

RA116.jpg

RA117.jpg

RA118.jpg

RA119.jpg

RA12.jpg

RA120.jpg

RA121.jpg

RA122.jpg

RA123.jpg

RA124.jpg

RA125.jpg

RA126.jpg

RA127.jpg

RA128.jpg

RA129.jpg

RA130.jpg

RA131.jpg

RA132.jpg

RA133.jpg

RA134.jpg

RA135.jpg

RA136.jpg

RA137.jpg

RA138.jpg

RA139.jpg

RA140.jpg

RA141.jpg

RA142.jpg

RA143.jpg

RA144.jpg

RA145.jpg

RA146.jpg

RA147.jpg

RA148.jpg

RA149.jpg

RA150.jpg

RA151.jpg

 

HAGAR’S EYES © 婚禮攝影/影像記錄
攝影師: Hagar Chen / 陳宗益
Tel: 0963-189978
Mail: hagar@pchome.com.tw , kidking1975@gmail.com
作品:http://kidking1975.pixnet.net/blog

服務說明&報價: http://kidking1975.pixnet.net/blog/post/29371936

文章標籤
創作者介紹
創作者 Hagar 的頭像
Hagar

HAGAR'S EYES婚禮攝影

Hagar 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()